Children

Faith Nights

joy1-webjoy2-webjoy3-web

joy4-webjoy5-webjoy6-web


Epiphany

joy7-web


Vacation Church School

joy8-webjoy9-webjoy10-web


Northwoods Orchard Outing

JOY-northwoods-apple-orchard-web


©2023 Sts. Kosmas & Damianos Greek Orthodox Church / Rochester's Orthodox Church

Powered by Ekklesia 360